octubre 2014 | Ofigràfic - Blog

Posts Written Onoctubre 2014

  Encara que en els últims anys el nombre d’impressions ha descendit considerablement en les oficines a causa de l’existència dels correus electrònics i l’ús d’Internet per compartir documents, encara se segueix practicant. No obstant…